Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 22 Jun 2018

  Havnekart nr. 490 som dekker Ulvesundet med Måløy havn, er utgitt i ny utgave. Det betyr at tidligere utgave av sjøkartet nå er ugyldig.

 • 22 Jun 2018
  Kartverket Bergen

  Kurs i forvaltning av planregister

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Bergen arrangerer kurs i forvaltning av planregister for kommunane i Midthordland og Sunnhordland og for kommunane i Hardanger og Voss. Det er no høve til å melde seg på.

 • 22 Jun 2018
  Kartverket Troms og Finnmark

  «Rop på sommeren så kommer den!»

  Kartverket lenke hit

  Så sier et gammelt ordtak. Vi i Kartverket Troms og Finnmark lever i troen og har tradisjonen tro laget en sommerhilsen også i år. Her får du en oppsummering av noe av det vi jobber med. God Sommer!

 • 20 Jun 2018
  Kartverket Hamar

  Adressering i Hedmark og Oppland

  Kartverket lenke hit

  Arbeidet med adressering er kommet langt i Hedmark og Oppland, men noen kommuner har et stykke igjen før målet er nådd.

 • 20 Jun 2018
  Kartverket Skien

  Innføring av SFKB etter planen

  Kartverket lenke hit

  I Telemark har 16 av 18 kommuner innført SFKB per juni. De resterende 2 kommunene har planlagt overgang i løpet av høsten 2018. I Vestfold har alle kommunene tatt i bruk SFKB.

 • 20 Jun 2018
  Kartverket Troms og Finnmark

  NN2000 i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Arbeidet med å innføre det nye vertikale datumet NN2000 i samtlige kommuner Finnmark er nå sluttført. Kartverket Troms og Finnmark takker alle parter for et godt samarbeid i prosjektet.

 • 19 Jun 2018

  I løpet av dei 6 første månadane i år har 7 nye kommunar i Hordaland tatt i bruk Sentral FKB. Sentral FKB er no i bruk i 22 av 33 kommunar i fylket.

 • 19 Jun 2018

  Det er starta opp fire geovekstprosjekt i 2018 i tillegg til dei pågåande prosjekta Historiske ortofoto og Laser-oppgradering i dei to fylka.

 • 19 Jun 2018

  Sogn og Fjordane har på de siste fem måneder kvittet seg med 8 059 matrikkeladresser! Andel veiadresser er nå 73,40 %. I Hordaland er andelen 96,56 % veiadresser per juni 2018.

 • 18 Jun 2018

  I forbindelse med varslet flomtopp fra 12. mai på Østlandet tok NVE kontakt med geovekstsekretariatet om en mulig aktivering av avtalen om flybåren datafangst i krisesituasjoner.

 • 14 Jun 2018

  Denne granittsøyla frå 1925 har ein viktig plass i Noregs oppmålingshistorie. ​Basispunkt Jæren nord har no fått seg ein ny heim på Ullandhaug, i parken bak Kartverkets lokale i Stavanger.

 • 14 Jun 2018
  Kartverket Stavanger

  Vellykket avduking av granittsøyle

  Kartverket lenke hit

  Granittsøyla frå 1925 har ein viktig plass i Noregs oppmålingshistorie. ​Basispunkt Jæren nord har no fått seg ein ny heim på Ullandhaug, i parken bak Kartverkets lokalar i Stavanger.

 • 14 Jun 2018

  Deltakere fra Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse har siden 31. mai vært om bord i MS «Hydrograf» for å undersøke forekomster av miljøgifter i Sklinnadjupet.

 • 14 Jun 2018

  Deltakere fra Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse har siden 31. mai vært om bord i MS «Hydrograf» for å undersøke forekomster av miljøgifter i Sklinnadjupet.

 • 13 Jun 2018

  Utvalget holdt møte 24. mai. Blant møtesakene var status for Geovekstprosjekter i de to fylkene, arbeidet med Geodataplanen for 2019-2022 og erfaringer med SFKB. Nå er presentasjonene tilgjengelig.

 • 8 Jun 2018
  Kartverket Oslo

  Stemmer terrenget med kartet?

  Kartverket lenke hit

  6. juni var plan- og temadatautvalget i Oslo og Akershus (PTUOA) og plan- og temadatautvalgets rasgruppe på befaring i Asker. Målet med befaringen var å se på kvaliteten av tur og friluftsruter, og å ...

 • 6 Jun 2018

  - Åpningen av et nytt moderne jordobservatorium i Ny-Ålesund er et stort sprang for sikrere kunnskap om globale endringer. Observatoriet vil gi avgjørende kunnskap om verdens miljøutfordringer og bidr...

 • 4 Jun 2018

  Sol og blå himmel er akkurat det vi treng når vi tar flyfoto. Årets sesong har difor fått ein knallstart. Kanskje blir din hage fotografert i år?

 • 30 Mai 2018

  Kartverket er vertskap for en av de største nettverkskonferansene innen geodesi på Svalbard 3.-9. juni. Forskerne er eksperter på hvordan jordas plassering og rotasjon i verdensrommet påvirker globale...

 • 30 Mai 2018

  Gjør IKT-kartleggingen nå og få et digitalt løft ved kommune- og regionsammenslåingene 1. januar 2020!