Skip to content
Kartverkets Maria Oldeman Lund på sykkeltur i fjellet

Det er tusenvis av merkede tur- og friluftsruter i Norge i dag, men mange av dem finnes ikke på noe kart. Nå skal Kartverket bygge opp en nasjonal database for slike ruter.

Read the article

Wizard

Telephone 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no